ban1

 Văn bản theo chủ đề: Thông tư

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 40/2017/TT-BTNMT 22/10/2017 Văn bản số 40/2017/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước
2 41/2017/TT-BTNMT 22/10/2017 Văn bản số 41/2017/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
3 44/2017/TT-BTNMT 22/10/2017 Văn bản số 44/2017/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím
4 45/2017/TT-BTNMT 22/10/2017 Văn bản số 45/2017/TT-BTNMT: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
5 42/2017/TT-BTNMT 22/10/2017 Văn bản số 42/2017/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
6 43/2017/TT-BTNMT 22/10/2017 Văn bản số 43/2017/TT-BTNMT: quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
7 32/2017/TT-BTNMT 28/09/2017 Văn bản số 32/2017/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn
8 46/2017/TT-BTNMT 22/10/2017 Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
9 39/2017/TT-BTNMT 15/10/2017 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000
10 26/2017/TT-BTNMT 10/09/2017 Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
11 09/2017/TT-BTNMT 05/06/2017 Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật CSDL viễn thám quốc gia
12 10/2017/TT-BTNMT 05/06/2017 Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1/5.000, 1/10.000, 1/500.000, 1/1.000.000
13 08/2017/TT-BTNMT 05/06/2017 Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
14 52/2016/TT-BTNMT 29/12/2016 Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1
15 47/2016/TT-BTNMT 27/12/2016 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia
16 48/2016/TT-BTNMT 27/12/2016 Quy định kỹ thuật Cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000
17 35/2016/TT-BTNMT 27/11/2016 Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
18 196/2016/TT-BTC 07/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây