ban1

Trung tâm phát triển doanh nghiệp và giới thiệu việc làm

VÀI NÉT VỀ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Trung tâm phát triển doanh nghiệp và giới thiệu việc làm được thành lập theo Quyết định số 57/QĐ-CĐCĐ ngày 10/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng và chịu sự quản lý Nhà nước của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật. Hiện tại mới thành lập nên trung tâm bao gồm 02 phó Giám đốc và 08 viên chức. Trong đó 03 nam viên chức và 07 nữ viên chức, trình độ chuyên môn: 02 cử nhân, 02 kỹ sư và 06 thạc sĩ.

Đội ngũ cán bộ, Giảng viên trong Trung tâm 

STT

Họ Tên

Ngày sinh

Điện thoại

Chức vụ

1

Nguyễn Hiển

14/12/1971

0978.703.519

Giám đốc

2

Lê Thị Kim Bình

10/06/1976

0793.661.158

Phó Giám đốc

3

Trần Cao Thượng

24/8/1982

0383.48.612

Giáo viên

4

Ng Thị Bích Hiền

02/10/1983

0949.565.789

Giảng viên

5

Nguyễn Lê Hoàng

20/10/1984

0375.363.636

Giảng viên

6

Ng: Thị Tuyết Nhung

04/03/1983

0793.661.457

Giảng viên

7

Nguyễn Thị Hòa

01/01/1983

0935.654.449

  Tổ trưởng tổ GTVL

8

Ng Thị Thanh Túy

14/01/1982

0976.728.998

Tổ trưởng tổ PTDN

9

Võ Thị Hồng Vĩ

18/04/1990

0984.972.532

Chuyên viên

Chức năng của Trung tâm: Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý hoạt động quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm; chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm; công tác thông tin, tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp và dịch vụ đào tạo cùa Nhà trường.

Phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2018:

1. Công tác tổ chức các dịch vụ công về đào tạo và việc làm.

a. Làm cầu nối giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các, doanh nghiệp phát triển theo quy định pháp luật. Trung tâm sẽ triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp bao gồm:

- Thực hiện tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Khởi sự doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp …

- Cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp; các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp quốc gia và của địa phương; thông tin dự báo về thị trường trong và ngoài nước để các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tham gia tích cực chủ động vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh tiếp cận và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chính phủ;

- Tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh về chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển thị trường, xây dựng quảng bá thương hiệu để phát triển các sản phẩm có lợi thế của tỉnh.

Tham mưu đề xuất cho Ban giám hiệu các nội dung như:

- Tổ chức các buổi đối thoại giữa chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn và trực tiếp tiếp nhận các kiến nghị, vướng mắc của DN: Thông qua các cuộc đối thoại đó và các kiến nghị, phản ánh của DN gửi đến, Trung tâm trực tiếp tìm hiểu và gửi kiến nghị phản ánh đến các cơ quan có liên quan đề nghị xem xét, giải quyết vướng mắc cho DN. Sau khi các cơ quan liên quan có ý kiến phản hồi, Trung tâm sẽ trực tiếp tổng hợp và gửi thông tin đến doanh nghiệp.

- Tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn về “Khởi sự doanh nghiệp” và “Quản trị doanh nghiệp” cho các hộ kinh doanh cá thể, những người có ý tưởng kinh doanh và các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm còn tổ chức một số hoạt động khác cụ thể như:

+ Tổ chức các lớp ngắn hạn lĩnh vực dịch vụ du lịch.

+ Tiếp cận và định hướng hợp đồng đào tạo cung ứng cho các doanh nghiệp: Nhằm đáp ứng nhu cầu của chính doanh nghiệp về các lĩnh vực cụ thể như quản trị nhân sự, quản trị chiến lược, bán hàng…

b. Tiếp nhận thông tin của doanh nghiệp, để nắm bắt các nhu cầu về tài chính, nhân lực để hỗ trợ và cung ứng lao động, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước để tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tư vấn có hiệu quả cho doanh nghiệp các quy định trong lĩnh vực cụ thể của pháp luật.

c. Làm việc với các doanh nghiệp để nắm bắt các nhu cầu về tài chính, nhân lực để hỗ trợ và cung ứng lao động.

d. Xây dựng kế hoạch, phối hợp với phòng Đào tạo tư vấn, thông tin tuyển sinh của Nhà trường đến các cơ quan, đơn vị, người lao động trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

e. Phối hợp với phòng Đào tạo để tuyển sinh đảm bảo công tác đào tạo theo địa chỉ các lớp chính quy và các lớp đào tạo thường xuyên ( dưới 3 tháng).

f. Trên cơ sở các mối quan hệ, liên kết đào tạo trước đây của 04 cơ sở của Nhà trường, Trung tâm tiếp tục xúc tiến mở rộng thêm với các đơn vị, các công ty, doanh nghiệp để liên kết tăng quy mô và đa dạng hóa ngành nghề đào tạo.

2. Công tác phối hợp các Sở, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ đào tạo, phát triển và cung ứng nhân lực theo nhu cầu xã hội.

a. Bám sát vào kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị trực tiếp liên quan đến chức năng của Nhà trường như Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chủ động phối hợp trong các lĩnh vực có liên quan đến chức năng của Trung tâm.

b. Phối hợp Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch làm việc với UBND; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp; Trung tâm y tế các huyện để phối hợp đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực của từng địa phương.

c. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh làm việc và ký biên bản ghi nhớ với các nội dung: tư vấn giới thiệu việc làm; học nghề thông tin về tình hình phát triển thị trường lao động….

3. Hợp tác quốc tế và khai thác nguồn nhân lực từ các chương trình, dự án, đề án của các tổ chức, cá nhân phục vụ đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

- Phối hợp với phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế để triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về chính sách tài chính và cung ứng nhân lực từ các chương trình dự án, đề án các tổ chức phù hợp với quy mô hoạt động của Trung tâm.

 

cd1

ioff

logo

bkh

bold 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây